1-وارد کردن اطلاعات مسافرین طبق نگارش حروفی در گذرنامه الزامیست.در غیر اینصورت امکان اصلاح اطلاعات توسط آژانس مقدور نمی باشد.

2-همراه داشتن اصل کارت ملی یا گذرنامه و در صورت همراهی فرزند داشتن شناسنامه الزامیست.

3-افراد بالای 2 سال(حتی 2 سال و 1 روز) دارای هزینه بلیت کامل می باشند و و نوزادان زیر 2 سال فقط دارای هزینه بیمه و بدون صندلی می باشند.

4-حضور مسافرین 2 ساعت قبل از ساعت پرواز در فرودگاه الزامیست.

5-در خرید بلیتهای رفت و برگشت،بهتر است خرید بصورت مسیرهای یکطرفه بررسی و خرید شوند.

6-در وارد کردن شماره همراه جهت تماسهای ضروری دقت فرمائید.

7-در صورت ابطال پرواز به هر دلیل از سوی ایرلاین مربوطه،حتماً نسبت به درج مهر فرودگاه و ساعت اقدام نمائید.گفتنی است بازپرداخت هزینه پس از طی تشریفات قانونی همان ایرلاین به حساب مسافر مسترد میگردد.

8-در صورت عدم استفاده مسافر از بلیت چارتری،هیچگونه وجهی به مسافر مسترد نمی گردد.

9-تغییر نام یا تغییر ساعت پروازی ممکن نمی باشد.مگر در صورت امکان و طی زمان مشخص و فقط در ساعات اداری ایرلاین مربوطه.
;